Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

28.07.2014.

RJEŠENJE o upisu u Imenik miritelja i arbitara

RJEŠENJE o upisu u Imenik miritelja i arbitara Na osnovu člana 18, a u vezi sa čl. 15, 16, 17 i 21 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11) i Odluke o izboru miritelja i arbitara br. 1-1913/7 od 28.07.2014. godine, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova donosi

28.07.2014.

Pravo na uplatu imaju oni koji su bez posla ostali zbog stečaja

Pravo na uplatu imaju oni koji su bez posla ostali zbog stečaja

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, shodno izmjenama Zakona o radu, imaju osobe čiji je radni odnos prestao usljed stečaja, a to nijesu mogli ostvariti iz stečajne mase, saopštili su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

25.07.2014.

NAJAVA: Potpisivanje Protokola o saradnji

NAJAVA: Potpisivanje Protokola o saradnji

Protokol o saradnji između Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Unije poslodavaca Crne Gore, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Crne Gore, potpisaće se u ponedjeljak, 28. jula 2014. godine, u Press centru Vlade Crne Gore, sa početkom u 11:00 sati.

24.07.2014.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovodjenju Akcionog plana za sprovojenje Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za 2013

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovodjenju Akcionog plana za sprovojenje Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za 2013

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12) Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuj

24.07.2014.

Izjava generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje Arijane Nikolić-Vučinić nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje Arijane Nikolić-Vučinić nakon sjednice Vlade Crne Gore

Video: Izjava generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Arijane Nikolić-Vučinić nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o potrebi prerasporeda broja radnih dozvola po namjenama s Predlogom odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2014. godinu

23.07.2014.

Održan seminar “Institucionalna pomoć pri izradi programa -uključivanje mladih sa diplomom”

Održan seminar  “Institucionalna pomoć pri izradi programa -uključivanje mladih sa diplomom”

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, je organizovalo dvodnevni seminar za predstavnike državnih i institucija, socijalnih partnera i nevladinih organizacija, pod nazivom “Institucionalna pomoć pri izradi programa-uključivanje mladih sa diplomom”.

19.07.2014.

Održan trening za socijalne radnike o unaprijeđenju položaja LGBT osoba

Održan trening za socijalne radnike  o unaprijeđenju položaja LGBT osoba

Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizovalo je 18. i 19. jula 2014. godine, trening za socijalne radnike koji svojim aktivnostima mogu doprinijeti unapređenju života i prava pripadnika LGBT zajednice.

18.07.2014.

SAOPŠTENJE: Održana sjednica Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom

SAOPŠTENJE: Održana sjednica Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom

Na sjednici Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom razgovarano je: o odluci o raspodjeli sredstava od igara na sreću, konkursu za raspodjelu sredstava od igara na sreću za 2014. godinu, Pravilniku o grant šemama, Pravilniku o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena, o procedurama u Kliničko bolničkom centru Podgorica, kao i drugim bolnicama u Crnoj Gori koje se odnose na postupanje prema licima sa invaliditetom dok su na bolničkom liječenju, kao i o postojanju uslova za njihov boravak i kretanje, te obučenosti osoblja za rad sa njima, kao i o Akcionom planu za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi u vlasništvu Glavnog grada Podgorica, za pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom za 2014.-2015. godinu.

18.07.2014.

SAOPŠTENJE: Sud obustavio postupak po žalbi “BEPPLER&JACOBSON MONTENEGRO”

Upravni sud Crne Gore obustavio je postupak koji je po žalbi privrednog durštva “BEPPLER&JACOBSON MONTENEGRO” vođen protiv Ministarstva rada i socijalnog staranja

17.07.2014.

Sjutra počinje isplata socijalnih davanja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu socijalnih naknada za jun 2014. godine u iznosu od 5.193.544, 55 eura