Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

15.06.2015.

Isplata socijalnih naknada počeće u utorak, 16. juna 2015. godine.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 243.660,10 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 334.979,86 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 8.257,80 eura.

12.06.2015.

Ministarka Kovačević boravila u radnoj posjeti Prijestonici Cetinje

Ministarka Kovačević boravila u radnoj posjeti  Prijestonici Cetinje

Tokom posjete ministarka je obišla Centar za socijalni rad, Udruženje paraplegičara Cetinje, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i lokaciju na kojoj će biti izgrađena zgrada za potrebe socijalno ugroženih lica.

12.06.2015.

Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada

Kako bi obilježili Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada- Ne dječijem radu - Da kvalitetnom obrazovanju, stotine događaja će se organizovati u oko 55 zemalja širom svijeta 12. juna. Crna Gora će proslaviti ovaj dan sa tripartitnom plus radionicom 18. Juna u Podgorici.

12.06.2015.

Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za članove/ice IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013

Za 6 kandidata/kinja za člana/icu IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013, u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 11. maja 2015. godine, i ponovljenim Javnim pozivom objavljenim 1. juna 2015. godine, predloženi su sljedeći kandidati:

11.06.2015.

NAJAVA: Radna posjeta ministarke Kovačević Prijestonici Cetinje

Tokom posjete, ministarka će obići lokaciju na kojoj će biti izgrađena zgrada za potrebe socijalno ugroženih, Centar za socijalni rad, Udruženje paraplegičara Cetinje, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

11.06.2015.

Susret ministra rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević sa ministrom za zajednice i povratak Vlade Kosova Daliborom Jevtićem

Susret ministra rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević sa ministrom za zajednice i povratak Vlade Kosova Daliborom Jevtićem

Ministarka Kovačević je naglasila da će Vlada Crne Gore, u saradnji sa CEB-om i međunarodnim donatorima, kroz Regionalni stambeni projekat vrijedan 27 miliona € obezbjediti smještajne kapacitete za najveći broj IRL koji borave u Crnoj Gori. Takođe je naglasila ulogu dobrovoljnog povratka IRL na Kosovo, jer će time i Kosovo ispuniti međunarodne standarde za lica koja žele da se vrate u svoju zemlju. Njeno očekivanje je da će uz pomoć Vlade Kosova i međunarodnih institucija broj lica u procesu povratka biti veći u budućem periodu.

10.06.2015.

NAJAVA: Ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova Dalibor Jevtić u posjeti Crnoj Gori

U 10:00h, u Sali za sastanke Ministarstva rada i socijalnog staranja, ministar Jevtić će se sastati sa ministarkom Zoricom Kovačević.

10.06.2015.

MINISTARKA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZORICA KOVAČEVIĆBRALA BRESKVE NA PLANTAŽAMA ZAJEDNO SA ZAPOSLENIMA U OVOM RESORU I GRUPOM POSLANIKA

MINISTARKA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ZORICA KOVAČEVIĆBRALA BRESKVE NA PLANTAŽAMA ZAJEDNO SA ZAPOSLENIMA U OVOM RESORU I GRUPOM POSLANIKA

Na inicijativu ministarke rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević, jutros je oko 200 zaposlenih iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, Fonda PIO, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za socijalnu zaštitu, Agencije za mirno rješavanje sporova i nekoliko poslanika, bralo breskve na zasadima plantaža.

10.06.2015.

SAOPŠTENJE: Održan II Sastanak Upravnog odbora projekta „Nastavak reforme sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“

SAOPŠTENJE: Održan II Sastanak Upravnog odbora projekta „Nastavak reforme sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“

Članovi UO izrazili su zadovoljstvo postignutim rezultatima u procesu reforme sistema socijalne i dječje zaštite ističući da su ključni prioriteti Ministarstva po pitanju razvoja usluga socijalne i dječje zaštite do kraja tekuće godine usluge: SOS linija za žrtve nasilja u porodici, pomoć u kući za stare, dnevni boravci za stare, porodični saradnik, stanovanje uz podršku za mlade koji napuštaju institucionalni smještaj kao i puštanje u rad Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Podgorici i Male domske zajednice u Bijelom Polju.

10.06.2015.

SAOPŠTENJE: Održan II Sastanak Upravnog odbora projekta „Nastavak reforme sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“

SAOPŠTENJE: Održan II Sastanak Upravnog odbora projekta „Nastavak reforme sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“

Članovi UO izrazili su zadovoljstvo postignutim rezultatima u procesu reforme sistema socijalne i dječje zaštite ističući da su ključni prioriteti Ministarstva po pitanju razvoja usluga socijalne i dječje zaštite do kraja tekuće godine usluge: SOS linija za žrtve nasilja u porodici, pomoć u kući za stare, dnevni boravci za stare, porodični saradnik, stanovanje uz podršku za mlade koji napuštaju institucionalni smještaj kao i puštanje u rad Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Podgorici i Male domske zajednice u Bijelom Polju.