Manja slova Veća slova RSS

 

>

Saopštenje: Ostvarena saradnja Ministarstva rada i socijalnog staranja sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja Italije

Saopštenje: Ostvarena saradnja Ministarstva rada i socijalnog staranja sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja Italije
Datum objave: 17.05.2018 09:25 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore – Direkcija za poslove zaštite na radu je kroz TAIEX-ovu studijsku posjetu o preventivnim mjerama za osiguranje zdravlja i sigurnosti na radu, ostvarila saradnju sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja Italije, Inspekcijom rada Italije i Nacionalnim institutom za osiguranje od nesreća na poslu.

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore: mr Zoran Ratković - Generalni direktor Direktorata za rad, Danijela Šuković - Načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu i predstavnik Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore – Zlatko Popović, koordinator Inspekcije zaštite na radu su u periodu od 07. do 12. maja 2018. godine, bili u radnoj posjeti Ministarstvu rada i socijalne politike i Ministarstvu zdravlja Italije, Inspekciji rada Italije i Nacionalnom institutu za osiguranje od nesreća na poslu. Cilj studijske posjete je pružanje kratkoročne tehničke pomoći u pogledu usaglašavanja propisa Crne Gore sa propisima EU o zaštiti i zdravlju na radu uz istovremeno predstavljanje dobre prakse u Italiji, sa posebnim akcentom na preventivne mjere za osiguranje zdravlja i sigurnosti na radu.

U četvorodnevnoj posjeti od strane predstavnika Crne Gore prezentovan je sistem zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, sa aspekta nadležnosti institucija u ovoj oblasti. Takođe, prezentovana je normativna uređenost zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, te s tim u vezi i planovi koje Crna Gora u ovoj oblasti ima u narednom periodu u cilju usaglašavanja propisa Crne Gore sa propisima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

Od strane gospodina Romola de Camillisa, Generalnog direktora za zapošljavanje i industrijske odnose u Ministarstvu rada i socijalne politike Italije i njegovih saradnika, prezentovana je organizacija i uloga Ministarstva rada i socijalne politike Italije i Nacionalnog inspektorata rada, pravni okvir u oblasti OSH u Italiji, saradnja sa zainteresovanim stranama tokom usvajanja regulative, kao i iskustvo i saradnja u oblasti OSH sa institucijama EU.

Takođe, u toku studijske posjete od strane gospođe Carmine Mancino, direktorke Inspektorata za teritorijalni rad u Rimu i ing Carusi Manuela, prezentovana je organizacija Inspektorata za teritorijalni rad u Rimu, kao i poslovi i aktivnosti koje se sprovode u dijelu nadzora kada je u pitanju zaštita na radu u građevinskom sektoru. Predstavljena je i relevantna dokumentacija o zaštiti na radu (plan zaštite, tehnička dokumentacija, sertifikati za obuku, dokumentacija o medicinskim pregledima itd.). Predstavnici Crne Gore su sa inspektorima posjetili jedno gradilište i prisustvovali kontroli/nadzoru na istom.

Veoma važna posjeta je organizovana i Ministarstvu zdravlja Italije. U okviru ove posjete predstavnicima Crne Gore prezentovan je sistem i uloga Ministarstva zdravlja Italije sa posebnim akcentom na zaštitu i zdravlje na radu, od strane Dott Claudio D'Amario, Generalnog direktora za preventivno zdravlje i gđe Giuseppine Lecce.

Predstavnici Ministarstva zdravlja organizovali su obilazak kompanije ABB koja je vodeći tehnološki lider koji blisko sarađuje sa korisnicima usluga, industrije, transporta i infrastrukture. Na ovom sastanku su prije svega predstavljeni poslovi koje obavljaju sa posebnim akcentom na zaštitu i zdravlje na radu sa svih aspekata (OSH dokumentacija u kompaniji, mjere zaštite na radu u kompaniji, uloga menadžera OSH-a, radna oprema, sredstva za ličnu zaštitu, prva pomoć, linije za evakuaciju i protivpožarna zaštita, preduzete mjere i dokumentacija obuke za siguran rad).

Četvrtog dana posjete organizovan je sastanak u Nacionalnom institutu za osiguranje od nesreća na poslu sa predstavnicima nekih struktura Instituta o pitanjima koja se tiču zaštite i zdravlja na radu (DC prevencija, centralno zdravstvo, DC istraživanje, tehničko-naučna odjeljenja). Cilj posjete je bio pružiti kratkoročnu tehničku pomoć u pogledu transponovanja propisa EU o zaštiti i zdravlju na radu u pravni sistem Crne Gore, istovremeno predstavljajući dobru praksu u Italiji. Konkretno prezentovani su podaci i informacije o sprječavanju povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih za rad, o ljekarskim pregledima, procjeni rizika, statističkim podacima i istraživanjima o zaštiti i zdravlju na radu.


PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja