Manja slova Veća slova RSS

 

>

SAOPŠTENJE: Cilj je pravičnija briga, očuvanje dostojanstva, pristup pravima i uslugama radi poboljšanja kvaliteta života starijih u Crnoj Gori

SAOPŠTENJE: Cilj je pravičnija briga, očuvanje dostojanstva, pristup pravima i uslugama radi poboljšanja kvaliteta života starijih u Crnoj Gori
Datum objave: 25.04.2018 17:24 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje u dječju zaštitu, Goran Kuševija i savjetnica, Ivana Bošković, sastali su se danas, 25. aprila 2018. godine sa nezavisnom ekspertkinjom UN-a za prava starijih osoba, Roze Kornfeld Mate.

Direktor Kuševija upoznao je ekspertkinju Mate sa opštem stanju u oblasti socijalne zaštite starijih lica na teritoriji Crne Gore kao i starteškim dokumentima i osnovim ciljevima kojima se unaprjeđuje normativni okvir i dalji razvoj usluga podrške za život u zajednici, unapjeđuje socijalna odgovornost, kao i podsticanje socijalne inkluzije, povećava kvalitet života i korišćenje kapaciteta starijih za samostalan život.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja pruža brojne servise usluga za unaprjeđenje položaja starijih lica, s ciljem pravičnije brige, očuvanja dostojanstva, boljim pristupom pravima i uslugama radi poboljšanja kvaliteta života ovih lica. 

Takve usluge su: Pomoć u kući za stara lica, usluga porodičnog smještaja, koji trenutno koristi 26 osoba, servis Dnevni boravak za stara lica gdje se korisnicima svakodnevno pružaju usluge: sitno posluženje, jedan topli obrok, za korisnike koji borave duže od 4 sata, psihosocijalna podrška i čitanje dnevne štampe. Razvojem ove usluge značajno je smanjena zainteresovanost starijih lica za institucionalni smještaj, povećan je i nivo svijesti i znanja o mogućnostima i značaju vaninstitucionalnih servisa na lokalnom nivou. Takođe, intenzivno se radi i na podizanju svijesti o prijavi nasilja u porodici i različitim oblicima nasilja kojem su izložena stara lica.

Kada je riječ o javnim ustanovama tu si Domovi za stare i ustanova Komanski most, koji pružaju institucionalnu brigu starijim licima, odraslim invalidnim licima, hronično i duševno oboljelim starim licima i osobama koje se nađu u stanju socijalne akutne pomoći.

Ekspertkinja Mate prihvatila je poziv direktora Kuševije za posjetu ustanovama i servisima koje podržava Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kako bi se lično upoznala sa uslovima i načinom rada kao i sa brojnim korisnicima naših usluga.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja