Manja slova Veća slova RSS

 

>

Pozivnica za učešće na regionalnoj konferenciji za zaštitu i zdravlje na radu, Budva, 26 - 28. oktobar, 2017. godine.

Datum objave: 12.09.2017 12:37 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Stepen razvoja zaštite i zdravlja na radu jedne države može vrlo često biti parametar za ocjenu stepena društvenog razvoja i socijalne komponente jednog društva, kao i da je čovjekov fizički i moralni integritet u radu činilac od čije aktivnosti u mnogome zavisi zdravstvena i radna sposobnost, a time i stepen produktivnosti društva u cjelini. Organizacija Konferencije pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek”, koja će se održati u periodu od 26. – 28. oktobra, 2017. godine, u Budvi, pripala je Udruženju zaštite na radu Crne Gore, koja je u maju 2015. godine, u Obzoru (Bugarska), postalo član balkanske mreze za zastitu i zdravlje na radu - BALcanOSH net. 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao krovna institucija koja postavlja temelje zaokruživanjem zakonske regulative iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, prepoznalo je značaj održavanja pomenute konferencije u svojstvu suorganizatora.

Pomenuta konferencija je prepoznata kao jedna od najvećih u regionu iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, te samim tim predstavlja kontinuiranu težnju organizatora i suorganizatora ka novim znanjima i promjenama prvenstveno u kulturi iz ove oblasti, koju je neophodno da gradi svako od nas pojedinačno, a koja treba da bude usvojena kao norma i da bude dostupna svima. Samim tim, unapređenje sistema zaštite i zdravlja na radu, kroz organizovanje, između ostalog i konferencija koje se tiču ove oblasti, predstavljaju jedinstveni globalni interes čovječanstva, pa tako i nas pojedinačno i kolektivno, u regionu i Evropi. Činjenicu da je oblast zaštite i zdravlja na radu visoko na listi prioriteta Vlade Crne Gore, potvrđuje i to da će konferenciju otvoriti ministar rada i socijalnog staranja, gospodin Kemal Purišić. Konferencija će okupiti predstavnike udruženja iz Makedonije, Srbije, Kosova, Bugarske, Albanije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, kao i predstavnike MOR-a (Medjunarodne organizacije rada) i IOSH-a (Institucije za zastitu i zdravlje na radu, iz Velike Britanije).


Imajuću u vidu navedeno, sa najvećim poštovanjem i uvažavanjem, smatramo da i Vi možete dati svoj doprinos ovoj konferenciji, u kojoj možete ravnopravno i aktivno učestvovati, te Vas pozivamo da imenujete predstavnike institucije kojom rukovodite, koji će uzeti učešće na istoj. Prisustvo predstavnika Vaše institucije potrebno je potvrditi najkasnije do 20.09.2017. godine, na email: jovana.boskovic@gmail.com ili na br. tel. 020/482-373; 067/836-803.

Napominjemo, svim učesnicima će biti omogućeno praćenje paralelnih sesija, putem tablet računara, koji su planirani kao poklon svim učesnicima konferencije od strane organizatora i BALcanOSH mreže.