Manja slova Veća slova RSS 

Vijesti

13.08.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom “Podrška porodicama u krizi” broj: 109-128/20-597/13 od 06.03.2020.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

11.08.2020.

Ministar Purišić posjetio Opštinu Bijelo Polje

Ministar Purišić posjetio Opštinu Bijelo Polje

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić sa saradnicima posjetio je Opštinu Bijelo Polje, gdje je uspostavljena usluga stanovanje uz podršku u koordinaciji sa Centrom za socijalni rad.

10.08.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini u oblasti pomoć starijim licima, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

10.08.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom “Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” broj: 109-128/20-588 od 6.03.2020.godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020.godini u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi

03.08.2020.

LISTA PREDSTAVNIKA/CA NVO PREDLOŽENIH U RADNU GRUPU ZA IZRADU NACIONALNOG DOKUMENTA ZA IMPLEMENTACIJU KONVENCIJE SAVJETA EVROPE O SUZBIJANJU I SPRJEČAVANJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI (ISTANBULSKA KONVENCIJA).

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje jednog/e predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnu grupu za izradu Nacionalnog dokumenta za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, objavljuje

29.07.2020.

Ministar Purišić: Predložene izmjene će povećati održivost penzijskog sistema, povećati penzije i popraviti uslove penzionisanja

Ministar Purišić: Predložene izmjene će povećati održivost penzijskog sistema, povećati penzije i popraviti uslove penzionisanja

Poslanici u Skupštini počeli su raspravu o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

28.07.2020.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja uspostavilo jedinstvenu info liniju 19977

Ministarstvo rada i socijalnog staranja uspostavilo jedinstvenu info liniju 19977

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Crnogorski Telekom, Telenor Crna Gora, Društvo za telekomunikacije „Mtel“ i Telemach d.o.o. Podgorica, usaglasili su realizaciju aktivnosti projekta: ,,Reforma sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori“, u dijelu uspostavljanja jedinstvene info linije za potrebe opštinskih Centara za socijalni rad, čiji će broj biti 19977.

28.07.2020.

Povodom predstojećeg vjerskog praznika – Kurbanskog bajrama, za zaposlene islamske vjeroispovjesti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje saopštenje za javnost

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG, br. 56/93), zaposleni islamske vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika Kurbanskog bajrama (tri dana) i to: petak 31. jul, subota 1. avgust i nedjelja 2. avgust.

25.07.2020.

Isplata naknada korisnicima dodatka za tuđu njegu i pomoć 04. avgusta 2020.godine

Isplata naknada korisnicima dodatka za tuđu njegu i pomoć 04. avgusta 2020.godine

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 23. jula 2020.godine usvojila zaključak kojim će se obezbijediti nastavak prava koje je bilo obezbijeđeno u martu, odnosno kojim će se obezbijediti kontinuirana isplata korisnicima po osnovu dodatka za tuđu njegu i pomoć, ličnu invalidninu, kao i prava na materijalno obezbjeđenje po osnovu nesposobnosti za rad, kojima je pravo utvrđeno u ograničenom trajanju. Isplata će početi u utorak 04. avgusta 2020. godine.