Manja slova Veća slova RSS
Irma Kalač - kontakt osobe za saradnju sa NVO

Telefon: +382 (0) 20 482 442

E-mail:  irma.kalac@mrs.gov.me    

Adresa: Rimski trg 46



Zakon o slobodi vjeroispovijesti

 

Saradnja sa NVO organizacijama

23.07.2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU i upućuje JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju.

23.07.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast POMOĆ STARIJIM LICIMA -predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2019. godini

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

19.07.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

19.07.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast društvena briga o djeci i mladima - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO iz Budžeta Crne Gore u 2019. god.

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

19.07.2018.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast ZAŠTITA OD NASILJA -predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2019. god.

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

16.07.2018.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu 2019-2023

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

03.07.2018.

Obavještenje Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom izmjena i dopuna Javnih konkursa za finansiranje projekata NVO objavljenih dana 29.06.2018.godine

Javni konkursi za finansiranje projekata nevladinih organizacija raspisani su za sljedeće oblasti: pomoć starijim licima, zaštita lica sa invaliditetom i društvena briga o djeci i mladima. Javni konkursi su objavljeni 01. juna 2018. godine na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave,sa rokom podnošenja prijava od 30 dana od dana njihovog objavljivanja.

02.07.2018.

OBAVJEŠTENJE povodom Javnog poziva Nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom

Dana, 18.06.2018. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv za nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti koja se odnosi na lica sa invaliditetom, da učestvuju u procesu izbora jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom.