Manja slova Veća slova RSS
Irma Kalač - kontakt osobe za saradnju sa NVO

Telefon: +382 (0) 20 482 442

E-mail:  irma.kalac@mrs.gov.me    

Adresa: Rimski trg 46 

Saradnja sa NVO organizacijama

20.11.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju ustanove u kojima se vrši rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju ustanove u kojima se vrši rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika

15.11.2017.

O D L U K A o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl. List CG“, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog stranja donosi

31.10.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri stručna/ne konsultanta/kinje za učešće u radu Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri stručna/ne konsultanta/kinje za učešće u radu Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

11.10.2017.

LISTA KANDIDATKINJE koja je predložena za članicu Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

11.10.2017.

LISTA KANDIDATKINJA koje su predložene za članice Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima za akreditaciju programa i sadržini i obliku sertifikata

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

28.09.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe

- Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite

28.09.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata.

11.04.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koja se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite starih lica da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013 - 2017., za 2016. godine

11.04.2017.

Odluka o izboru kandidata/kinja za člana Savjeta za prava djeteta

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 07/12), ministar rada i socijalnog staranja donosi

07.04.2017.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za Savjet za prava djeteta

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za Savjet za prava djeteta