Manja slova Veća slova RSS
Irma Kalač - kontakt osobe za saradnju sa NVO

Telefon: +382 (0) 20 482 442

E-mail:  irma.kalac@mrs.gov.me    

Adresa: Rimski trg 46 

Saradnja sa NVO organizacijama

19.02.2018.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu

S obzirom da se po javnom pozivu broj 111-31/18-1 od 7. februara 2018. godine nije prijavila nijedna nevladina organizacija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu.

19.02.2018.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o volonterizmu

S obzirom da po javnom pozivu broj 111-33/18-1 od 7. februara 2018. godine nevladine organizacije koje su podnijele prijavu nijesu dostavile potpunu dokumentaciju, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o volonterizmu.

19.02.2018.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

S obzirom da se po javnom pozivu broj 111-32/18-1 od 7. februara 2018. godine nije prijavila nijedna nevladina organizacija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) kandidata u sastav radne grupe za izradu Predloga zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.