Manja slova Veća slova RSS
Irma Kalač - kontakt osobe za saradnju sa NVO

Telefon: +382 (0) 20 482 442

E-mail:  irma.kalac@mrs.gov.me    

Adresa: Rimski trg 46 

Saradnja sa NVO organizacijama

11.04.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koja se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite starih lica da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013 - 2017., za 2016. godine

11.04.2017.

Odluka o izboru kandidata/kinja za člana Savjeta za prava djeteta

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 07/12), ministar rada i socijalnog staranja donosi

07.04.2017.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za Savjet za prava djeteta

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za Savjet za prava djeteta

28.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. god

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite starih lica da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu

28.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti dječje zaštite da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta

28.03.2017.

Odluka o izboru kandidatkinje za članicu radne grupe za izradu predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite, za period 2018 -2022. godine

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), ministar rada i socijalnog staranja donosi

10.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata /kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, za period 2018 - 2022. godine

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne i dječije zaštite da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period 2018 - 2022. godine

10.03.2017.

Odluka o izboru kandidatkinja za članice Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za 2016. godine

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 07/12), ministar rada i socijalnog staranja donosi

09.03.2017.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2018-2022

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite starih lica da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2018-2022

24.02.2017.

LISTA KANDIDATKINJA koje su predložene za članice Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za 2016. godinu

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje listu kandinatkinja koje su predložene za članice Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za 2016. godinu