Manja slova Veća slova RSS

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

12.04.2017.

SAOPŠTENJE: Sekretar Elmedin Rovčanin otvorio obuku za arbitre/miritelje

SAOPŠTENJE: Sekretar Elmedin Rovčanin otvorio obuku za  arbitre/miritelje Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Elmedin Rovčanin otvorio je danas, 12.04.2017. godine, obuku za arbitre/miritelje, na temu „Interaktivna razmjena iskustva i dobrih praktičnih rješenja u cilju daljeg unapređenja znanja i vještina u pregovaranju i sprovođenju postupka mirnog rješavanja radnih sporova, sa posebnim osvrtom na ostavrivanje prava na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje“, koje je organizovala Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.

22.04.2016.

SAOPŠTENJE: Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić otvorio Obuku za arbitre/miritelje

SAOPŠTENJE: Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić otvorio Obuku za arbitre/miritelje

Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić otvorio je danas, 21.04.2016.godine, obuku za arbitre/miritelje na temu ’’Interaktivna razmjena iskustava i dobrih praktičnih rješenja u cilju daljeg unpređenja znanja i vještina u pregovaranju i sprovođenju postupka mirnog rješavanja radnih sporova’’ koju je organizovala Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u hotelu ’’Aurel’’.

28.10.2015.

Uvodno izlaganje ministarke Zorice Kovačević na obuci za arbitre i miritelje radnih sporova

Uvodno izlaganje ministarke Zorice Kovačević na obuci za arbitre i miritelje radnih sporova

Praksa kontinuiranog obučavanja arbitara i miritelja, kako to sprovodi Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, predstavlja dobar primjer jer omogućava našim arbitrima i miriteljima da se dodatno usavršavaju, stiču nova znanja i vještine i budu u skladu sa savremenim standardima koje nameću novi socijalno ekonomski uslovi.

12.11.2014.

Održana obuka za novoimenovane arbitre i miritelje

Održana obuka za novoimenovane arbitre i miritelje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Agencija za mirno rješavanje radnih sporova organizovali su obuku za novoimenovane arbitre i miritelje u cilju sticanja novih znanja i vještina, kaje će doprinijeti uspješnom rješavanju konflikata u oblasti radnog zakonodavstva, ali i jačanju mehanizama za njihovo mirno rješavanje.

28.07.2014.

RJEŠENJE o upisu u Imenik miritelja i arbitara

RJEŠENJE o upisu u Imenik miritelja i arbitara

Na osnovu člana 18, a u vezi sa čl. 15, 16, 17 i 21 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11) i Odluke o izboru miritelja i arbitara br. 1-1913/7 od 28.07.2014. godine, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova donosi

11.07.2014.

Održana obuka za buduće arbitre i miritelje u radnim sporovima

Održana obuka za buduće arbitre i miritelje u radnim sporovima

U organizaciji Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i Međunarodne organizacija rada (MOR) organizovana je obuka za 39 budućih arbitra i miritelja za mirno rješavanje radnih sporova, shodno Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova.

08.07.2014.

SAOPŠTENJE: Otvorena obuka za buduće arbitre i miritelje u radnim sporovima

SAOPŠTENJE: Otvorena obuka za buduće arbitre i miritelje u radnim sporovima

Obuka je namijenjena za kandidate prijavljene za izbor miritelja, odnosno arbitra, s obzirom da četvorogodišnji mandat izabranim miriteljima i arbitrima ističe 28. jula 2014. godine. Nakon završetka obuke polaznici će dobiti sertifikat od strane predstavnika MOR-a, čime se stiču uslovi za njihov izbor.

09.06.2014.

POZIV za izbor miritelja i arbitara za mirno rješavanje radnih sporova

Na osnovu člana 15 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (“ Sl. list CG”, br. 16/2007 i 53/11), Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, objavljuje

26.05.2014.

Izvjestaj Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova za period 16.-23.05.2014. godine

Izvjestaj Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova za period 16.-23.05.2014. godine

26.05.2014.

Izvjestaj Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova

Izvjestaj Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova za period 16.-23.05.2014. godine