Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

                                Projekti

 

mrss

 MRSS

 

MRSS

mrss

 

 Biro

MRSS

MRSS

 

Aktuelnosti

12.10.2015.

SAOPŠTENJE: Ministarka Kovačević govorila na okruglom stolu na temu Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020)

SAOPŠTENJE: Ministarka Kovačević govorila na okruglom stolu na temu Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa sistemom UN-a za Crnu Goru organizovalo je danas Okrugli sto na temu nacrta Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020).

više...
12.10.2015.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU

Na osnovu člana 8 i 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list CG”, br. 7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

više...
09.10.2015.

Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru grant šeme "Implementacija treninga i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije"

Sprovođenjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je planirano da se pruži podrška projektima stručnog osposobljavanja, programima socijalne inkluzije i projektima zapošljavanja lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije. Za realizaciju ove grant šeme opredijeljena je ukupna vrijednost od 800.000€. Planirano je da vrijeme trajanja pojedinačnih ugovora bude između 6 i 14 mjeseci, a iznos pojedinačnih grantova je od 60.000€ do 100.000€.

više...
08.10.2015.

SAOPŠTENJE: Ministarka Zorica Kovačević razgovarala sa šefom Odsjeka za civilno društvo, medije i istraživanja u Evropskoj komisiji Nikolom Bertolinijem

SAOPŠTENJE:  Ministarka Zorica Kovačević razgovarala sa šefom Odsjeka za civilno društvo, medije i istraživanja u Evropskoj komisiji Nikolom Bertolinijem

Tokom sastanka ministarka Kovačević je informisala gospodina Bertolinija o dobroj saradnji sa predstavnicima civilnog sektora kroz njihovo učešće u radne grupe na izradi zakonskih i podzakonskih akata, kao da i će Ministarstvo rada i socijalnog staranja i u narednom periodu partnerski sarađivati sa predstavnicima civilnog sektora, koje je i ovom prilikom pozvano da se aktivnije uključi da bi zajednički rješili sve probleme koji nastanu.

više...
07.10.2015.

SAOPŠTENJE: Održan seminar o deinstitucionalizaciji

SAOPŠTENJE: Održan seminar o deinstitucionalizaciji

Cilj seminara je da pruži dodatnu podršku procesu tranzicije od modela institucionalne njege ka potpunoj deinstitucionalizaciji socijalnih usluga i uspostavljanje socijalnih servisa u zajednici koji će odgovoriti na potrebe ranjivih grupa, njihovu veću socijalnu uključenost i pobošljašanje kvaliteta života.

više...