Elmedin Rovčanin - sekretar Ministarstva

mrss

Elmedin Rovčanin rođen je 29.12.1974. godine.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1999. godine.

Radni angažman započeo je kao pripravnik/pravnik u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju u periodu od 1999 – 2003. godine. U periodu od 2005. do 2017. obavljao je poslove sekretara u JU OŠ „Mladost“, Bijelo Polje.

U februaru 2017. godine imenovan je za v.d. sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.


Kontakt

Tel: +382 (0) 20 482 443
                
Fax: +382 (0) 020 226 584

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica