Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

                                Projekti

 

mrss

Dopuna za Vodič Ažurirana novčana davanja .pdf

 MRSS

MRSS

mrss

mrss

mrss

 

 Biro

MRSS

MRSS

 

Aktuelnosti

28.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. god

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti socijalne zaštite starih lica da učestvuju u procesu izbora dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori 2013-2017, za 2016. godinu

više...
28.03.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti dječje zaštite da učestvuju u procesu izbora tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za prava djeteta

više...
28.03.2017.

Odluka o izboru kandidatkinje za članicu radne grupe za izradu predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite, za period 2018 -2022. godine

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), ministar rada i socijalnog staranja donosi

više...
24.03.2017.

Reagovanje Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom teksta objavljenog u DL „Dan“ pod naslovom „Ukidaju socijalu za 5.000 porodica“, objavljenog 24. marta 2017. godine na strani br. 13

Navedeni stav odnosi se samo na porodice sa djecom, gdje su oba roditalja sposobna za rad, odnosno da bude jasnije, ne odnosi se na samohranog roditelja i na porodice gdje su jedan ili oba roditelja nesposobna za rad. U smislu stava 2 navedenog člana prestanak se ne odnosi i na porodice gdje je jedan roditelj na školovanju, obuci ili nekoj drugoj vrsti socijalnog angažovanja u skladu sa individualnim planom aktivacije jer se ti roditelji smatraju licima nesposobnim za rad u pogledu trajanja prava na materijalno obezbjeđenje.

više...
24.03.2017.

SAOPSTENJE ZA MEDIJE Održana obuka za predstavnike područnih jedinica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore i centara za socijalni rad i okrugli sto u Beranama

SAOPSTENJE ZA MEDIJE  Održana obuka za predstavnike područnih jedinica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore i centara za socijalni rad i okrugli sto u Beranama

U srijedu i četvrtak, 22 i 23. marta 2017. godine u Beranama je održana obuka za zaposlene u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centrima za socijalni rad na temu „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“.

više...