Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

                                Projekti

mrss

mrss

 mrss

Dopuna za Vodič Ažurirana novčana davanja .pdf

 MRSS

MRSS

mrss

mrss

mrss

mrss

MRSS

MRSS

 

Aktuelnosti

18.07.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA U BUDVI, BIJELOM POLJU I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima, u:

više...
17.07.2018.

Održana sjednica Savjeta za prava djeteta

Održana sjednica Savjeta za prava djeteta

Članovi Savjeta su upoznati sa preporukama Komiteta UN za prava djeteta koje su dostavljene nakon odbrane drugog i trećeg periodičnog izvještaja Crne Gore o primjeni preporuka Komiteta, na sjednici koja je održana 18. maja ove godine u Ženevi.

više...
16.07.2018.

Otvorenost Minisarstva rada i socijalnog staranja za saradnju sa NVO koje se bave problematikom nasilja u porodici

Otvorenost Minisarstva rada i socijalnog staranja za saradnju sa NVO koje se bave problematikom nasilja u porodici

Glavna tema sastanka bio je proces licenciranja i finansiranja socijalnih servisa. Predstavljeni su Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu, kao i Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelčatnosti socijalne i dječje zaštite. Predstavnice NVO su iznijele niz prijedloga kako bi se pobošljao položaj NVO u sistemu socijalne zaštite.

više...