Manja slova Veća slova RSS

 

Zaštita na radu

18.07.2018.

Načelnica Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu Danijela Šuković govori o Preporukama za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore, pripremilo Preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

12.07.2018.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT SEKTORSKE ANALIZE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javne konsultacije Nacrt Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i upućuje Javni poziv

08.06.2018.

Skupštini Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Skupštini Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

U petak, 8. juna 2018. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na kojoj je razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, te predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

10.04.2018.

Vlada utvrdila Prijedlog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Vlada Crne Gore je na 71. sjednici, održanoj 05.04.2018. godine utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.*

23.03.2018.

SAOPŠTENJE: Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja u Studijskoj posjeti Makedoniji i Holandiji, na temu “Razmjena iskustava i dobre prakse u oblasti zaštite i zdravlja na radu u EU kompanijama”

SAOPŠTENJE: Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja u Studijskoj posjeti Makedoniji i Holandiji, na temu “Razmjena iskustava i dobre prakse u oblasti zaštite i zdravlja na radu u EU kompanijama”

U periodu od 11.03. do 17.03.2018. godine, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Elmedin Rovčanin, načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu Danijela Šuković i samostalna savjetnica u Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na radu Jovana Bošković, prisustvovali su nizu sastanaka kroz Studijsku posjetu Makedoniji i Holandiji, na poziv BALcanOSH mreže.

15.11.2017.

O D L U K A o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl. List CG“, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog stranja donosi

13.11.2017.

Lista kandidata/kinja - Predlog Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje