Manja slova Veća slova RSS

 

Zaštita na radu

15.11.2017.

O D L U K A o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl. List CG“, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog stranja donosi

13.11.2017.

Lista kandidata/kinja - Predlog Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

06.11.2017.

SAOPŠTENJE: Regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

SAOPŠTENJE: Regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održavala se od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

03.11.2017.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O POLAGANJU ISPITA ZA KOORDINATORA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O POLAGANJU ISPITA ZA KOORDINATORA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

26.10.2017.

SAOPŠTENJE: Otvorena regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

SAOPŠTENJE: Otvorena regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održava se od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

25.10.2017.

NAJAVA: Održavanje regionalne konferencije pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće regionalnu konferenciju pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek”, koja će se održati u periodu od 26. – 28. oktobra 2017. godine, u hotelu Mediteran u Bečićima, Budva.

12.09.2017.

Pozivnica za učešće na regionalnoj konferenciji za zaštitu i zdravlje na radu, Budva, 26 - 28. oktobar, 2017. godine.

Stepen razvoja zaštite i zdravlja na radu jedne države može vrlo često biti parametar za ocjenu stepena društvenog razvoja i socijalne komponente jednog društva, kao i da je čovjekov fizički i moralni integritet u radu činilac od čije aktivnosti u mnogome zavisi zdravstvena i radna sposobnost, a time i stepen produktivnosti društva u cjelini. Organizacija Konferencije pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek”, koja će se održati u periodu od 26. – 28. oktobra, 2017. godine, u Budvi, pripala je Udruženju zaštite na radu Crne Gore, koja je u maju 2015. godine, u Obzoru (Bugarska), postalo član balkanske mreze za zastitu i zdravlje na radu - BALcanOSH net.

12.07.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Sl. list Crne Gore, broj 12/12“), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

29.06.2017.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu - 2017. godina

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

22.06.2017.

Saopštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom rada zaposlenih na otvorenom prostoru pri visokim spoljnim temperaturama

Saopštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom rada zaposlenih na otvorenom prostoru pri visokim spoljnim temperaturama

Ministarstvo rada i socijalnog staranja shodno nadležnostima koje su propisane Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list Crne Gore", br. 05/12, 25/12, 44/12, 61/12, 20/13, 17/14, 06/15, 80/15), između ostalih poslova vrši i poslove uprave koji se odnose na zaštitu na radu. Shodno navedenom Ministarstvo rada i socijalnog staranja, donijelo je Pravilnik o mjerama zaštite na radnom mjestu∗ ("Službeni list Crne Gore", br. 040/15 od 24.07.2015).