Manja slova Veća slova RSS

 

Zaštita na radu

12.09.2017.

Pozivnica za učešće na regionalnoj konferenciji za zaštitu i zdravlje na radu, Budva, 26 - 28. oktobar, 2017. godine.

Stepen razvoja zaštite i zdravlja na radu jedne države može vrlo često biti parametar za ocjenu stepena društvenog razvoja i socijalne komponente jednog društva, kao i da je čovjekov fizički i moralni integritet u radu činilac od čije aktivnosti u mnogome zavisi zdravstvena i radna sposobnost, a time i stepen produktivnosti društva u cjelini. Organizacija Konferencije pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek”, koja će se održati u periodu od 26. – 28. oktobra, 2017. godine, u Budvi, pripala je Udruženju zaštite na radu Crne Gore, koja je u maju 2015. godine, u Obzoru (Bugarska), postalo član balkanske mreze za zastitu i zdravlje na radu - BALcanOSH net.

12.07.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Sl. list Crne Gore, broj 12/12“), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

29.06.2017.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu - 2017. godina

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

22.06.2017.

Saopštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom rada zaposlenih na otvorenom prostoru pri visokim spoljnim temperaturama

Saopštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom rada zaposlenih na otvorenom prostoru pri visokim spoljnim temperaturama

Ministarstvo rada i socijalnog staranja shodno nadležnostima koje su propisane Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list Crne Gore", br. 05/12, 25/12, 44/12, 61/12, 20/13, 17/14, 06/15, 80/15), između ostalih poslova vrši i poslove uprave koji se odnose na zaštitu na radu. Shodno navedenom Ministarstvo rada i socijalnog staranja, donijelo je Pravilnik o mjerama zaštite na radnom mjestu∗ ("Službeni list Crne Gore", br. 040/15 od 24.07.2015).

20.06.2017.

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvorio je danas, 20. juna 2017. godine, Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

16.06.2017.

NAJAVA: Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće u utorak, 20. juna 2017. godine, okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

25.05.2017.

MRSS POKREĆE JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

18.05.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG", broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

09.05.2016.

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

01.12.2015.

R J E Š E NJ E O utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

Utvrđuje se ispitni rok za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu za utorak, 22. 12.2015. godine i srijeda, 23.12.2015. godine, u 10 časova, u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, Podgorica.