Manja slova Veća slova RSS

 

Zaštita na radu

08.06.2018.

Skupštini Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Skupštini Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu U petak, 8. juna 2018. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na kojoj je razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, te predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

10.04.2018.

Vlada utvrdila Prijedlog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Vlada Crne Gore je na 71. sjednici, održanoj 05.04.2018. godine utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.*

23.03.2018.

SAOPŠTENJE: Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja u Studijskoj posjeti Makedoniji i Holandiji, na temu “Razmjena iskustava i dobre prakse u oblasti zaštite i zdravlja na radu u EU kompanijama”

SAOPŠTENJE: Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja u Studijskoj posjeti Makedoniji i Holandiji, na temu “Razmjena iskustava i dobre prakse u oblasti zaštite i zdravlja na radu u EU kompanijama”

U periodu od 11.03. do 17.03.2018. godine, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Elmedin Rovčanin, načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu Danijela Šuković i samostalna savjetnica u Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na radu Jovana Bošković, prisustvovali su nizu sastanaka kroz Studijsku posjetu Makedoniji i Holandiji, na poziv BALcanOSH mreže.

15.11.2017.

O D L U K A o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl. List CG“, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog stranja donosi

13.11.2017.

Lista kandidata/kinja - Predlog Pravilnika o polaganju ispita za koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izrade projekta i koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

06.11.2017.

SAOPŠTENJE: Regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

SAOPŠTENJE: Regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održavala se od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

03.11.2017.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O POLAGANJU ISPITA ZA KOORDINATORA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O POLAGANJU ISPITA ZA KOORDINATORA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATORA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

26.10.2017.

SAOPŠTENJE: Otvorena regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

SAOPŠTENJE: Otvorena regionalna konferencija “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“

Regionalna konferencija pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek“, održava se od 26 – 28. oktobra 2017. godine u hotelu Mediteran u Bečićima.

25.10.2017.

NAJAVA: Održavanje regionalne konferencije pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće regionalnu konferenciju pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek”, koja će se održati u periodu od 26. – 28. oktobra 2017. godine, u hotelu Mediteran u Bečićima, Budva.

12.09.2017.

Pozivnica za učešće na regionalnoj konferenciji za zaštitu i zdravlje na radu, Budva, 26 - 28. oktobar, 2017. godine.

Stepen razvoja zaštite i zdravlja na radu jedne države može vrlo često biti parametar za ocjenu stepena društvenog razvoja i socijalne komponente jednog društva, kao i da je čovjekov fizički i moralni integritet u radu činilac od čije aktivnosti u mnogome zavisi zdravstvena i radna sposobnost, a time i stepen produktivnosti društva u cjelini. Organizacija Konferencije pod motom “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek”, koja će se održati u periodu od 26. – 28. oktobra, 2017. godine, u Budvi, pripala je Udruženju zaštite na radu Crne Gore, koja je u maju 2015. godine, u Obzoru (Bugarska), postalo član balkanske mreze za zastitu i zdravlje na radu - BALcanOSH net.