Manja slova Veća slova RSS

 

Zaštita i zdravlje na radu

27.03.2020.

PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PROJEKATA/PROGRAMA NA JAVNI KONKURS “GRADIMO ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU ZA XXI VIJEK!”

PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PROJEKATA/PROGRAMA NA JAVNI KONKURS “GRADIMO ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU ZA XXI VIJEK!” Shodno elektronskom obavještenju Ministarstva javne uprave (broj Ministarstva rada i socijalnog staranja: 102-011/20-2265 od 25.03.2020. godine), a usljed situacije izazvane COVID 19 virusom, rok za dostavljanje prijava projekata za finansiranje nevladinih organizacija se produžava za 30 dana.

19.03.2020.

Odlaganje ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu

Odlaganje ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu

Rješenjem broj 106˗134/20-1411 od 26. februara 2020. godine, utvrđen je ispitni rok za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu, za 30 i 31 mart 2020. godine.

16.03.2020.

JAVNI KONKURS “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek!”

JAVNI KONKURS “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek!”

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godine

21.02.2020.

Lista predstavnika/ce nevladinih organizacija predloženih u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godini, koji ispunjavaju uslove

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” br. 41/18), a u vezi sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godini, broj 106-134/20-670, objavljenim 04. februara 2020. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje,

07.02.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu

Na osnovu čl. 1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja ,upućuje

07.02.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radnom mjestu*

Na osnovu čl. 1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

04.02.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godini

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), čl. 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” br. 41/18) i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG” br. 57/19), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća slijedeća