Manja slova Veća slova RSS

 

Zaštita i zdravlje na radu

09.05.2019.

Održan konsultativni sastanak u cilju razmatranja Nacrta Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godini

Održan konsultativni sastanak u cilju razmatranja Nacrta Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i  potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godini

Dana 08.05.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u organizaciji Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija, a sve u cilju razmatranja Nacrt Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godini.

24.04.2019.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva zainteresovane nevladine organizacije na konsultativni sastanak u cilju razmatranja Nacrta Sektorske analize za oblast zaštite i zdravlja na radu

Kako bi javnosti približili prioritetne potrebe čijoj realizaciji mogu doprijeniti projekti i programi nevladinih organizacija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizuje konsultativni sastanak u cilju razmatranja Nacrta Sektorske analize za oblast zaštite i zdravlja na radu, dana 08.05.2019. godine, sa početkom u 12 časova.

23.04.2019.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU: CRNA GORA OSTVARILA VIDLJIV NAPREDAK

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU: CRNA GORA OSTVARILA VIDLJIV NAPREDAK

Učinjen je napredak Crne Gore u oblasti zaštite i zdravlja na radu, a prije svega se ogleda u stvaranju dobre zakonske infrastrukture koja reguliše prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, kao i jačanju nadzornih kapaciteta i uvođenju dobre prakse u ovu oblast, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na panel diskusiji organizovanoj u Privrednoj komori povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu i evropske kampanje „ Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim materijama“.

19.04.2019.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Javne konsultacije o Nacrtu Sektorske analize trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.