Manja slova Veća slova RSS 

MEĐUNARODNI UGOVORI 


Bilateralnim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, odnosno socijalnoj sigurnosti, omogućava se usklađena primjena nacionalnih zakonodavstava država ugovornica u oblasti socijalnog osiguranja, a time se:

• garantuje jednak tretman državljana, odnosno osiguranika obije države ugovornice u okviru nacionalnog zakonodavstva,
• utvrđuje primjenljivo zakonodavstvo (pravila na osnovu kojih se, u svakom konkretnom slučaju, može tačno utvrditi da li se primjenjuje zakonodavstvo jedne ili druge države ugovornice), 
• obezbjeđuje očuvanje stečenih prava i
• garantuje isplata (transfer) davanja u slučaju promjene prebivališta u drugu državu ugovornicu.

Zaključivanjem međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju uspostavlja se međunarodno-pravni sistem u socijalnom osiguranju između država ugovornica, odnosno uspostavlja se koordinacija između sisitema socijalnog osiguranja tih država. Osnovna svrha ovih ugovora je da omoguće ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja na osnovu rada i osiguranja u inostranstvu

Sporazumom o socijalnom osiguranju uredjuju se prava iz oblasti:

- penzijskog i invalidskog osiguranja,
- zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva,
- osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti,
- novčana naknada za slučaj nezaposlenosti
- dodatak za djecu i
- administrativno pravne pomoći.

Odlukom Skupštine Republike Crne Gore od 3. juna 2006. godine, o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore ("Sl.list RCG", br. 36/06) odlučeno je da će Republika Crna Gora primjenjivati i preuzeti medjunarodne ugovore i sporazume koje je zaključila i kojima je pristupila državna zajednica Srbija i Crna Gora, a koji se odnose na Crnu Goru i koji su u saglasnosti sa njenim pravnim poretkom.