Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

25.12.2013.

Lista kandidata za članove Savjeta za prava djeteta

Za članove Savjeta za prava djeteta, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom 05.12.2013. godine predloženi su sljedeći kandidati:

04.06.2013.

JAVNA RASPRAVA: Strategija razvoja sistema socijalne i dječije zaštite 2013-2017 i Strategija razvoja socijalne zaštite starih lica 2013-2017

JAVNA RASPRAVA: Strategija razvoja sistema socijalne i dječije zaštite 2013-2017 i Strategija razvoja socijalne zaštite starih lica 2013-2017

Danas je u hotelu "Crna Gora" održana javna rasprava povodom Strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite 2013-2017 i Stretegije razvoja socijalne zaštite starih lica 2013-2017.

29.05.2013.

Javna rasprava o Predlogu nacionalog plana akcije za djecu, 2013-2017.godine

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Predlog nacionalnog plana akcije za djecu, 2013-2017.godine i upućuje Javni poziv građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Predloga nacionalnog plana akcije za djecu, 2013-2017. godine...

27.05.2013.

Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, 2013-2017.godine i Predlogu strategije razvoja socijalne zaštite starih lica, 2013-2017.godine

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Predlog strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, 2013-2017.godine i Predlog strategije razvoja socijalne zaštite starih lica, 2013-2017.godine i upućuje Javni poziv građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Predloga strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, 2013-2017. godine i Predloga strategije razvoja socijalne zaštite starih lica, 2013-2017. godine...

11.02.2013.

LISTU KANDIDATA

Za člana radne grupe za izradu Pravilnika o porodičnom smještaju, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 30.01.2013. godine, predložen je sljedeći kandidat

11.02.2013.

LISTU KANDIDATA

Za člana radne grupe za izradu Pravilnika koji definiše usluge socijalne i dječije zaštite, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 30.01.2013. godine, predložen je sljedeći kandidat

11.02.2013.

LISTU KANDIDATA

Za člana radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, privremeno ukidanje i oduzimanje licence u oblasti socijalne i dječije zaštite i Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za akreditaciju programa obuke i standarda za akreditaciju u oblasti socijalne i dječije zaštite, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom od 30.01.2013. godine, predložen je sljedeći kandidat