Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

26.04.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dana 16.03.2017. godine, uputilo je javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

24.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM SAVJETU I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o socijalnom savjetu i upućuje Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o socijalnom savjetu

24.04.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA - Nacrt zakona o socijalnom savjetu

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zaiteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o socijalnom savjetu. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 30.03.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je Nacrt Zakona o Socijalnom savjetu i kontakt za ostavljanje primjedbi i sugestija.

03.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javne konsultacije Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i upućuje Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata

03.04.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje Javni poziv za konsultacije za postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ( “Službeni list CG”, broj 12/12) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje Javni poziv za konsultacije građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, udruženjima (zainteresovana javnost) za pitanja koja će se uređivati zakonom, da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

30.03.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM SAVJETU

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javne konsultacije i upućuje Javni poziv organima, organizacijama,udruženjima i pojedincima da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o Socijalnom savjetu

30.03.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O FONDU RADA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Nacrt Zakona o Fondu rada i upućuje Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o Fondu rada

16.11.2015.

JAVNU RASPRAVU O NACRTU NACIONALNE STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA 2016-2020

JAVNU RASPRAVU O NACRTU NACIONALNE STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA 2016-2020

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

24.03.2014.

Spisak zakona o kojima će se sprovesti javna rasprava u toku 2014. godine

U skladu sa članom 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje da će se javna rasprava tokom 2014. godine organizovati povodom Prijedloga zakona o izmjenama I dopunama Zakona o povlasticama na puptovanja lica sa invaliditetom