Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

08.05.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UPUĆUJE JAVNI POZIV

05.05.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zaiteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o reprezentativnosti sindikata. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 03.04.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i kontakt za ostavljanje primjedbi i sugestija

28.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

28.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javne konsultacije Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i upućuje javni poziv

26.04.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dana 16.03.2017. godine, uputilo je javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

26.04.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dana 16.03.2017. godine, uputilo je javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

24.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM SAVJETU I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o socijalnom savjetu i upućuje Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o socijalnom savjetu

24.04.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA - Nacrt zakona o socijalnom savjetu

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zaiteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o socijalnom savjetu. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 30.03.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je Nacrt Zakona o Socijalnom savjetu i kontakt za ostavljanje primjedbi i sugestija.

03.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javne konsultacije Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i upućuje Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata

03.04.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje Javni poziv za konsultacije za postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ( “Službeni list CG”, broj 12/12) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje Javni poziv za konsultacije građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, udruženjima (zainteresovana javnost) za pitanja koja će se uređivati zakonom, da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti