Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

26.05.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije

Okrugli sto održaće se u ponedeljak, 05. juna 2017. godine, u periodu od 11 do 13 časova, u staroj zgradi Vlade u Podgorici, ul Jovana Tomaševića b.b.

25.05.2017.

MRSS POKREĆE JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

24.05.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG", broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

18.05.2017.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG", broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

11.05.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O FONDU RADA

Tekst Nacrta Zakona o Fondu rada je 30. marta 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portal e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu.

08.05.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UPUĆUJE JAVNI POZIV

05.05.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zaiteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o reprezentativnosti sindikata. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 03.04.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i kontakt za ostavljanje primjedbi i sugestija

28.04.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE I UPUĆUJE JAVNI POZIV