Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

23.06.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

Tekst Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata je 8. maja 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 17. juna 2017. godine.

20.06.2017.

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvorio je danas, 20. juna 2017. godine, Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

16.06.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), dana 28. aprila 2017. godine dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije. Javna rasprava je trajala 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a zaključena je 06. juna 2017. godine.

16.06.2017.

NAJAVA: Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće u utorak, 20. juna 2017. godine, okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

15.06.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM SAVJETU

Tekst Nacrta zakona o socijalnom savjetu je 24. aprila 2017. godine objavljen je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 5. juna 2017. godine.

06.06.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje izvještaj o Javnim konsultacijama za Nacrt zakona o radu

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Nacrta zakona o radu. Javni poziv za učešće u javnim konsultacijama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, objavljivanjem na web stranici ministarstva i na portalu e-uprave, dana 12.05.2017. godine. Uz javni poziv, na internet stranici ministarstva objavljen je kontakt za dostavljanje primjedbi i sugestija.

05.06.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Poziv za učešće na Okruglom stolu u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti će se održati u srijedu, 07. juna, sa početkom u 9 časova, u Podgorici, Hotel Verde.

26.05.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije

Okrugli sto održaće se u ponedeljak, 05. juna 2017. godine, u periodu od 11 do 13 časova, u staroj zgradi Vlade u Podgorici, ul Jovana Tomaševića b.b.

25.05.2017.

MRSS POKREĆE JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), obavještava zainteresovanu javnost da pokreće