Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

04.08.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O RADU

Organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da seuključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o radu. Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Rimski Trg broj 46 PC Vektra Podgorica ili na fax: +382 20 226 584, kao i na e-mail: kabinet@mrs.gov.me. Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće najmanje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

24.07.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT SEKTORSKE ANALIZE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2018. godini za oblast Zaštita lica sa invaliditetom.

24.07.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJA NACRT SEKTORSKE ANALIZE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2018. godini za oblast zaštite starih lica.

24.07.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT SEKTORSKE ANALIZE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2018. godini za oblast društvena briga o djeci i mladima.

21.07.2017.

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ( “Službeni list CG”, broj 12/12) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

12.07.2017.

IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Sl. list Crne Gore, broj 12/12“), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

23.06.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

Tekst Nacrta zakona o reprezentativnosti sindikata je 8. maja 2017. godine objavljen na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 17. juna 2017. godine.

20.06.2017.

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

SAOPŠTENJE: Održan Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvorio je danas, 20. juna 2017. godine, Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

16.06.2017.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANE PROFESIJE

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), dana 28. aprila 2017. godine dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije. Javna rasprava je trajala 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a zaključena je 06. juna 2017. godine.

16.06.2017.

NAJAVA: Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće Okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, otvoriće u utorak, 20. juna 2017. godine, okrugli sto povodom javne rasprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*