Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

12.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018-2022. god.

Postupak konsultovanja zainteresovane javnosti je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e – uprave.

12.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2018-2022. god.

Postupak konsultovanja zainteresovane javnosti je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e – uprave.

08.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Poziv za učešće na Okruglom stolu na temu: Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite starijih za period 2018 - 2022. godine

Okrugli sto na temu:Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite starijih za period 2018 - 2022. godine, održaće se u srijedu, 13. septembra 2017. godine, u Hotelu Verde u Podgorici, sa početkom u 12 časova

08.09.2017.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O RADU U BIJELOM POLJU I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o radu, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na Okruglom stolu

07.09.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu za izradu Nacrta zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti počela je 5. avgusta 2017. godine, objavljivanjem Javnog poziva u dnevnom listu „Pobjeda" i na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e- uprave i traje 40 dana, nakon čega će biti pripremljen Izvještaj o javnoj raspravi.

28.08.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu za izradu Nacrta zakona o radu

Javna rasprava o Nacrtu zakona o radu počela je 4. avgusta 2017, objavljivanjem Javnog poziva u dnevnom listu „Pobjeda", na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e- uprave i trajaće najmanje 40 dana, nakon čega će biti pripremljen Izvještaj o javnoj raspravi

05.08.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

04.08.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O RADU

Organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da seuključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o radu. Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Rimski Trg broj 46 PC Vektra Podgorica ili na fax: +382 20 226 584, kao i na e-mail: kabinet@mrs.gov.me. Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće najmanje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

24.07.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNE KONSULTACIJE NACRT SEKTORSKE ANALIZE I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2018. godini za oblast Zaštita lica sa invaliditetom.