Manja slova Veća slova RSS

 

>

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2018-2022. god.

Datum objave: 12.09.2017 12:03 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG", broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

Izvještaj

o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2018-2022. god.

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG", broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 21.07. 2017. godine, uputilo je javni poziv za konsultacije građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, udruženjima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2018-2022. godine i komentare, inicijative, predloge i sugestije dostave Ministarstvu rada i socijalnog staranja u pisanom ili elektronskom obliku.

Postupak konsultovanja zainteresovane javnosti je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e – uprave.

Nakon isteka roka za konsultovanje izvršili smo uvid i konstatovali da nije bilo zainteresovanih subjekata, odnosno da u predviđenom roku Ministarstvu rada i socijalnog staranja nijesu dostavljeni komentari, inicijative, predlozi i sugestije, u pisanom ili elektronskom obliku, na tekst Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starih lica za period 2018-2022. godine.