Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

13.11.2018.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

Javna rasprava o Nacrtu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, trajaće 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja, portalu e – uprave i Dnevnom listu “Pobjeda”.

12.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI UPUĆENIH GRAĐANA CRNE GORE NA RADU U INOSTRANSTVU

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti upućenih građana Crne Gore na radu u inostranstvu, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima

27.09.2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UPUĆENIH ZAPOSLENIH GRAĐANA CRNE GORE NA RADU U INOSTRANSTVU

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Rimski Trg broj 46 PC Vektra Podgorica ili na fax: +382 20 226 584, kao i na e-mail: kabinet@mrs.gov.me.

27.08.2018.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Tekst Nacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova je 03. jula 2018. godine objavljen je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 13. avgusta 2018. godine.

15.08.2018.

Produžen rok za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju trajaće do 15. septembra 2018. godine.

13.08.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U BIJELOM POLJU,BUDVI I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima

23.07.2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU i upućuje JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju.