Manja slova Veća slova RSS 

Javne rasprave

12.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI UPUĆENIH GRAĐANA CRNE GORE NA RADU U INOSTRANSTVU

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti upućenih građana Crne Gore na radu u inostranstvu, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima

27.09.2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O ZAŠTITI UPUĆENIH ZAPOSLENIH GRAĐANA CRNE GORE NA RADU U INOSTRANSTVU

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Rimski Trg broj 46 PC Vektra Podgorica ili na fax: +382 20 226 584, kao i na e-mail: kabinet@mrs.gov.me.

27.08.2018.

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE ZA NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Tekst Nacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova je 03. jula 2018. godine objavljen je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, sa pozivom da se svi organi, organizacije, udruženja i pojedinci, uključe u javnu raspravu koja traje 40 dana, odnosno u konkretnom slučaju do 13. avgusta 2018. godine.

15.08.2018.

Produžen rok za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju trajaće do 15. septembra 2018. godine.

13.08.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U BIJELOM POLJU,BUDVI I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima

23.07.2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU i upućuje JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju.

18.07.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA U BUDVI, BIJELOM POLJU I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima, u:

12.07.2018.

Javni poziv za konsultacije povodom pripreme Nacrta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme NACRTA PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

03.07.2018.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA I UPUĆUJE JAVNI POZIV

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i upućuje Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova