Manja slova Veća slova RSS

 

Javne nabavke

18.09.2017.

Pravilnik o dopuni pravilnika o nabavkama male vrijednosti i Pravilnik za nabavke male vrijednosti - prečišćen tekst

Ovdje možete preuzeti: Pravilnik o dopuni pravilnika o nabavkama male vrijednosti i Pravilnik za nabavke male vrijednosti - prečišćen tekst

08.08.2016.

Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2015. godinu

11.07.2016.

Ugovor, Aneks i Polisa Swiss osiguranja, Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda, registracije i pranja službenih vozila i Ugovor o kupovini poslovnog prostora

Ovdje možete preuzeti Polisu osiguranja i Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda, registracije i pranja službenih vozila Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ugovor o kupovini poslovnog prostora i izjava, Ugovor o pružanju usluga osiguranja i Aneks - Swiss osiguranje

04.03.2015.

Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2014. godinu

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o javnim nabavkama Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2014. godinu

13.11.2014.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za poziv broj 9/2014 - OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje: