Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

18.07.2018.

Načelnica Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu Danijela Šuković govori o Preporukama za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore, pripremilo Preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

05.07.2018.

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici: Tokom prethodna tri mjeseca Nacionalna SOS linija zaprimila 979 poziva

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 01. aprila do 30. juna 2018. godine primljeno ukupno 979 poziva.

25.06.2018.

Rješenje o utvrđivanju roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za jul 2018. godin

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju roka za jul 2018.godine

29.05.2018.

JU Dom starih Grabovac, Risan održava visok standard kvaliteta usluge za svoje korisnike: usaglašavanje sa ISO 9001:2015 standardom kvaliteteta

JU Dom starih Grabovac, Risan održava visok standard kvaliteta usluge za svoje korisnike: usaglašavanje sa ISO 9001:2015 standardom kvaliteteta

U JU Domu starih ,,Grabovac” Risan trenutno je smješteno oko 300 korisnika, o kojima brine 110 zaposlenih radom u tri smjene tokom cijele godine. Dom pruža kompletnu institucionalnu brigu starim licima, odraslim invalidnim licima, hronično – duševno oboljelim starim licima i osobama koje se nađu u stanju akutne socijalne potrebe.

14.05.2018.

Izvještaj za 2018. godinu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Ovdje možete preuzeti Izvještaje za 2018. godinu

10.05.2018.

Program rada Ministarstva rada i socijlanog staranja za 2018. godinu

Ovdje možete preuzeti program rada

24.04.2018.

Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku pripreme Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

02.04.2018.

JAVNI POZIV ORGANIMA ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I POJEDINCIMA (ZAINTERESOVANA JAVNOST) DA SE UKLJUČE U POSTUPAK PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje Javni poziv