Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

12.09.2018.

U Briselu održana konferencija o prošlosti i izgradnji mira u regionu

U Briselu održana konferencija o prošlosti i izgradnji mira u regionu Dana 11. i 12. septembra u Briselu je održana konferencija o prošlosti i izgradnji mira u regionu (“Conference on Legacies of the Past and Peacebuilding”). Cilj održavanja Konferencije je da se razgovara o procesima ponovnog uspostavljanja povjerenja, uključujući istinu i pravdu, reparacije, pamćenje i sprječavanje sukoba.

13.08.2018.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U BIJELOM POLJU,BUDVI I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na okruglim stolovima

23.07.2018.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU i upućuje JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju.

18.07.2018.

Načelnica Direkcije za zaštitu i zdravlje na radu Danijela Šuković govori o Preporukama za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore, pripremilo Preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

05.07.2018.

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici: Tokom prethodna tri mjeseca Nacionalna SOS linija zaprimila 979 poziva

Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 01. aprila do 30. juna 2018. godine primljeno ukupno 979 poziva.

25.06.2018.

Rješenje o utvrđivanju roka za polaganje stručnog ispita u oblasti socijalne i dječje zaštite za jul 2018. godin

Ovdje možete preuzeti Rješenje o utvrđivanju roka za jul 2018.godine

29.05.2018.

JU Dom starih Grabovac, Risan održava visok standard kvaliteta usluge za svoje korisnike: usaglašavanje sa ISO 9001:2015 standardom kvaliteteta

JU Dom starih Grabovac, Risan održava visok standard kvaliteta usluge za svoje korisnike: usaglašavanje sa ISO 9001:2015 standardom kvaliteteta

U JU Domu starih ,,Grabovac” Risan trenutno je smješteno oko 300 korisnika, o kojima brine 110 zaposlenih radom u tri smjene tokom cijele godine. Dom pruža kompletnu institucionalnu brigu starim licima, odraslim invalidnim licima, hronično – duševno oboljelim starim licima i osobama koje se nađu u stanju akutne socijalne potrebe.

14.05.2018.

Izvještaj za 2018. godinu o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Ovdje možete preuzeti Izvještaje za 2018. godinu