Manja slova Veća slova RSS 

INFORMACIJE

18.09.2017.

Pravilnik o dopuni pravilnika o nabavkama male vrijednosti i Pravilnik za nabavke male vrijednosti - prečišćen tekst

Ovdje možete preuzeti: Pravilnik o dopuni pravilnika o nabavkama male vrijednosti i Pravilnik za nabavke male vrijednosti - prečišćen tekst

11.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Poziv za učešće na Okruglom stolu na temu: Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine

Okrugli sto na temu:Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, održaće se u četvrtak 14. septembra 2017. godine u Hotelu Verde u Podgorici, u 12:30 časova.

08.09.2017.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Poziv za učešće na Okruglom stolu na temu: Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite starijih za period 2018 - 2022. godine

Okrugli sto na temu:Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite starijih za period 2018 - 2022. godine, održaće se u srijedu, 13. septembra 2017. godine, u Hotelu Verde u Podgorici, sa početkom u 12 časova

08.09.2017.

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU OKRUGLIH STOLOVA U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O RADU U BIJELOM POLJU I PODGORICI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o radu, poziva zainteresovanu javnost da uzme učešće na Okruglom stolu

07.09.2017.

Poziv za učešće na Okruglom stolu za izradu Nacrta zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti počela je 5. avgusta 2017. godine, objavljivanjem Javnog poziva u dnevnom listu „Pobjeda" i na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e- uprave i traje 40 dana, nakon čega će biti pripremljen Izvještaj o javnoj raspravi.

06.09.2017.

Supervizija u centru za socijalni rad - Priručnik za supervizore

Ovaj Priručnik namijenjen je supervizorima u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori, a njegova svrha je da pomogne u planiranju i samom sprovođenju supervizijskog procesa. Priručnik je nastao kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika, kao i samih supervizora, imajući u vidu da je supervizija na crnogorskom području na samom početku razvoja.

06.09.2017.

Od problema do prilika u vođenju slučajeva - Priručnik za praktičare

Priručnik je u potpunosti realizovan kroz projekat Socijalni karton – IISSS

29.08.2017.

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH

30. avgusta obilježava se sjećanje na žrtve prislinog nestanka, nestanka u oružanim sukobima i zločinima protiv čovječnosti. Ovaj dan podsjeća da je rasvjetljavanje sudbine nestalih lica civilizacijska, pravna i moralna obaveza prema žrtvama, njihovim porodicama i drušva u cjelini, koja protekom vremena ne može biti manja.

05.08.2017.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA DAJE NA JAVNU RASPRAVU NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Ministarstvo rada i socijalnog staranja upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.